Belastningstest

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Belastningstest:

 

Her verserer det masse rykter og uriktigheter rundt om og pr i dag 25. april 2016 ønsker vi i NBK å presisere at ingenting annet er bestemt enn at en belastningstest skal utarbeides. Det er ingen fastsatte krav, lengder, tidsramme el lignende. Men vi samarbeider tett med helseavdelingen til NKK om dette og det har vært møtevirksomhet, NKK har bestilt noe utstyr, som vi i klubben har stilt hunder til disposisjon for å teste. Grunnen til at vår klubb er med i førersetet på dette prosjektet er at vår RAS omhandler nettopp pust på rasene. Vi som klubb syns det er svært viktig å kunne være med å påvirke, stille spørsmål og foreslå løsninger. Mer kommer omm dette fortløpende