Fødselsprosjekt

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Fødselprosjekt:

 

I anledning at våre raser har svært høy andel keisersnitt har sunnhetsutvalgene sammen startet et prosjekt for å se om man kan gi oppdrettere noe å gå etter med tanke på selvføding. Se gjerne på statistikken på høyre side, dette er også omtalt i RAS. Sunnhetsutvalgene kommer tilbake med en grundig rapport og hvor prosjektet står sommeren 2016.