Helseundersøkelser

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Helseundersøkelser:

 

Med jevne mellomrom forsøker vi i klubben å gjennomføre helseundersøkelser som tar for seg et bredt spekter av evt lidelser/utfordringer for rasene våre. Her er vi helt avhengig av at så mange som mulig tar seg tid til å svare og tar dette på alvor. Dette hjelper oss til å sette fokus på hva vi jobber med den neste perioden og gir oss verdifull informasjon om rasenes utvikling