Hjertestatus

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Hjertestatus:

 

Det er kun engelsk bulldog som har krav om hjertestatus på avlsdyr og dette håndheves som det står beskrevet i de etiske grunnreglene for avl og oppdrett:

 

"Krav til hjerteauskultasjon (gjelder kun Engelsk Bulldog).

Alle hunder som benyttes i avl skal på parringstidspunktet ha kjent hjerteauskultasjon som på paringstidspunktet ikke er eldre enn 12 måneder og første sjekk skal ikke foretas før hunden er minst 12 måneder gammel. Hunder som har GRAD 3 eller høyere skal ikke benyttes i avl. Ved undersøkelsen kan NBK’s skjema ”Hjerteauskultasjon” benyttes og resultatet av undersøkelsen skal være klubben ihende senest innen valpene er 10 uker gamle."

 

Skjema for dette finner du i boksen på høyre side.