Helse

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Rasenes helse:

 

Klubbens helt klart største arbeidsoppgaver ligger innunder helse. Begge raser blir dessverre hyppig "angrepet" i media av kritikere men dessverre også ofte feilaktig fremstilt og med lite fakta bak. På denne siden finner du RAS, helsekrav som patella, hjertestatus og HUU. Samt prosjekter som klubben har satt igang eller jobber sammen med NKK om.

 

 

 

NBK er svært aktive og forsøker å ligge i forkant av utviklingen og heller være med på å bidra til dokumentasjon inn i diskusjoner.

 

 

 

Vi som raseklubb har også spesielt gjennom RAS definert det vi mener er rasenes viktigste utfordringer, for ja vi har utfordringer. Men disse tar vi alvorlig og klubbens to sunnhetsutvalg forsøker

samtidig som man forvalter klubbens nåværende regler også å finne nye viktige prosjekter.

 

 

Det er svært viktig med dokumentasjon på det man driver med og klubben samler inn valpeskjema for alle nye kull, og vi har jevnlige helseundersøkelser.