Patella

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Patella:

 

Begge klubbens raser har krav til patella som det står beskrevet i de etiske grunnregler for av og oppdrett:

 

"Krav til kneleddsundersøkelse, gjeldene både for Engelsk og Fransk bulldog. Generelt gjelder at alle hunder som benyttes i avl skal ha kjent kneleddsstatus på paringstidspunktet, dette gjelder både for norskeide og utenlandskeide hunder. Eneste unntak til dette kravet er ved bruk av frossen sæd fra døde hunder som døde før 26 august 2013 og for fremtiden fra døde utenlandskeide hunder hvor vedkomne land ikke hadde krav om patella attest på det tidspunkt hunden døde. Klubben anbefaler at NKK’s retningslinjer for patellasjekk benyttes slik at resultat blir registrert i DOGWEB, alternativt kan NBK’s skjema ”Attest kneleddsstatus” benyttes. Resultatet av patella status skal være klubben ihende senest innen valpene er 10 uker gamle. Undersøkelsen skal ikke foretas før hunden er minimum 12 måneder gammel. Hvis en av hundene som skal parres har Grad 1på ett eller begge ben, så skal partneren ha Grad 0. Hunder med Grad 2 eller høyere på ett eller begge ben skal ikke benyttes i avl. "

 

Skjema for dette finner du til høyre her. for å få ditt resultat registrert i NKK må du gå på min side og kjøpe skjema, samt registrere hvor du skal ta testen og veterinæren som skal utføre den.