Kjøpe bulldog

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

På denne siden finner du tips du kan bruke da du skal kjøpe deg bulldog. Vi vil anbefale alle som går i tanker om å kjøpe seg bulldog om å nøye sette seg inn i rasen. Et godt sted å begynne er med klubbens rasespesifikke avlstrategi(RAS).

Det er også viktig å finne seg en god oppdretter, vi har i klubben ei oppdretterliste. Alle som står på denne følger klubbens Etiske grunnregler for hundehold, avl og oppdrett av engelsk og fransk bulldog. Ta gjerne kontakt med flere, disse kan gi deg svar på dine spørsmål og det er viktig å komme overens med sin fremtidige oppdretter.

 

Kjøp ikke valp om du føler at oppdretter ikke gir deg de svar du vil ha eller om valpen ikke ser velstelt ut. Kjøp og salg er et forhold mellom valpekjøper og oppdretter. Gjør alle avtaler skriftlig og kjøp ikke valp som leveres uten veterinærattest og kjøpekontrakt.

Men husk at du kjøper et levende dyr. Selv den beste oppdretter kan ikke garantere for hva som kan hende videre i hundens liv. Valpen / hunden bør derfor forsikres snarest etter overtagelsen.

Klubben har fra flere hold fått høre om urimelige kjøpekontrakter fra enkelte oppdrettere. Kjøpekontrakten er en sak helt og holdent mellom selger og kjøper hvor vi som raseklubb ikke er involvert, men vi ønsker imidlertid allikevel å advare nye valpekjøpere om situasjonen og ber dem lese nøye gjennom kjøpekontrakten før de signerer. Utgangspunktet bør være at hvis man betaler full pris for en valp så må dette også innbefatte fremtidige avlsrettigheter.

 

Lykke til