NBK´s lover

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

NBK´s lover:

 

Som de fleste veit har klubben pr. i dag ikke lover godkjent av både GF og NKK, men et lovutvalg har sendt inn sak til GF 2016 og håper at denne vedtas. Årets GF i Bø i Telemark vil arrangeres etter NKK´s obligatoriske lovmal. (ligger ute til venstre her)