Styret 2016

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

LEDER:

 

Steinar Eriksen

Stryken 1

3300 Hokksund

tlf: 98 28 87 66

mail:olibilu@gmail.com

 

LEDER AVD. FRANSK:

 

Frank-Arild Normanseth

Bøveien 39

4150 Rennesøy

tlf: 40 00 22 20

mail:normanseth@lyse.no

KASSERER:

 

Jan Arve Kvåle

Hauskevågsveien 84

4260 Torvastad

tlf: 97 11 00 11

mail:norheimtunet@gmail.com

NESTLEDER:

 

Arne Øygarden

Grubbegata 4

3950 Brevik

tlf: 95 40 99 21

mail:arne@bilinnredningen.no

SEKTRETÆR:

 

Ole Kristian Løkken

 

LEDER AVD. ENGELSK:

 

Cecilie Henriksen

Baggerødgt 19

3182 horten

tlf: 9 187 13 10

mail:Cec-e-he@online.no