Sunnhetsutvalg engelsk

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Cecilie Henriksen

 

Leder

 

Steinar Eriksen

Vera Christin Sandal

 

Ole Kristian Løkken