Sunnhetsutvalg engelsk

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Steinar Eriksen

Ole Kristian Løkken