sunnhetsutvalg fransk

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

LEDER:

 

Frank-Arild Normanseth

 

 

Steinar Eriksen

 

Jan Arve Kvåle

 

Lotte Lysa

 

Aud Elise Gudmestad